Inom industrin ställs stora krav på hållbarhet och funktionalitet. Vi är väl medvetna om de behov och krav som finns och jobbar efter ett helhetskoncept där vi driver projektet från planeringsstadiet till tillverkning, leverans och montering.

Ett exempel på vad vi kan tillverka för industrin är manöverbord. Vi anpassar borden efter utrustningen, rummets utformning och personalens behov. Borden tillverkas sedan i massivt trä med smarta, osynliga lösningar för kabeldragning, antistatskivor och annat som önskas.